arrow_upward

Adwokat prowadzący sprawy o alimenty z Piaseczna, działający w Warszawie i okolicach, Marta Styba wraz z zespołem, proponuje rzetelne wsparcie prawne. Prowadzenie tego rodzaju spraw, wymaga dużej wiedzy oraz kompetencji, jak również wyczucia oraz dyskrecji. Dzięki naszemu zaangażowaniu oraz indywidualnemu podejściu do Klienta, jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalną pomoc.

Pomoc prawna adwokata z Piaseczna w sprawach alimentacyjnych

Jeśli potrzebna Ci pomoc rzetelnego adwokata z Piaseczna, działającego w Warszawie i okolicach, w sprawach alimentacyjnych, zachęcamy do kontaktu. Nasza Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw dotyczących przyznania lub uchylenia alimentów oraz zmianą ich wysokości. Świadczymy pomoc prawną w obszarze obowiązku alimentacyjnego na rzecz dzieci, jak również rodziców oraz małżonków. Gwarantujemy doradztwo prawne na najwyższym poziomie. Uczestniczymy w spotkaniach i negocjacjach, prowadzonych między dwiema stronami. Służymy wsparciem w trakcie tworzenia pism procesowych oraz reprezentujemy Klientów przed Sądem. 

W jakich sytuacjach powstaje obowiązek alimentacyjny?

Cel alimentów to dostarczenie przez zobowiązanego środków utrzymania osobie, która została do tego uprawniona. Chodzi o środki konieczne do zaspokojenia podstawowych oraz bieżących potrzeb, takich jak wyżywienie, opłaty za mieszkanie, leczenie, zakup odzieży oraz zorganizowanie warunków, pozwalających na kształcenie się. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje, że obowiązek alimentacyjny wynika z pokrewieństwa i innych więzi o charakterze osobistym. Obowiązek alimentacyjny dotyczy krewnych w linii prostej oraz rodzeństwa. Zdarza się, że obciążeni nim zostają dalsi krewni, a także osoby związane stosunkiem przysposobienia lub spowinowacone (ojczym, macocha, pasierb, pasierbica), małżonkowie po rozwodzie, unieważnieniu małżeństwa albo orzeczeniu separacji. Ustalona wysokość alimentów jest zależna od usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej, jak również zarobkowych i majątkowych możliwości osoby zobowiązanej. Warto skorzystać z usług naszej Kancelarii – doświadczony adwokat z Warszawy specjalizujący się w sprawach o alimenty, udzieli Ci profesjonalnej pomocy z tego zakresu.

Kompleksowa pomoc adwokata z Piaseczna, Warszawy i okolic, w zakresie spraw o alimenty

Nasza Kancelaria zapewnia reprezentację przed Sądem w sprawach o alimenty na najlepszym poziomie. Służymy wsparciem podczas szacowania wysokości alimentów, opracowywaniu niezbędnych pism, jak również przy kompletowaniu materiału dowodowego. Prowadzimy profesjonalne doradztwo dla osób dochodzących świadczeń alimentacyjnych, bronimy także osób, które zostały pozwane o alimenty, przed zbyt wysokimi kosztami utrzymania. Podejmujemy się spraw z zakresu obniżenia lub podwyższenia alimentów. 

Bardzo ważne jest dla nas wnikliwe zrozumienie potrzeb oraz oczekiwań Klienta. Adwokat zajmujący się sprawami o alimenty w Piasecznie, Warszawie i okolicach, Marta Styba wraz z zespołem, zaprasza do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Specjalizacje