arrow_upward

Nasze multidyscyplinarne doświadczenie pozwala na prowadzenie Klientów przez złożone procesy restrukturyzacyjne i upadłościowe na wszystkich etapach procedury – od skutecznego ich zainicjowania, po pełne doradztwo w ramach tych postępowań i po ich ukończeniu. 

Adwokat Marta Styba jest licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym, co pozwala jej pełnić funkcje syndyka w postępowaniu upadłościowym oraz nadzorcy układu / nadzorcy sądowego / zarządy w postępowaniu o zatwierdzenie układu, przyspieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu układowym i postępowaniu sanacyjnym.CO OFERUJEMY?


Negocjacje z wierzycielami


Zapewniamy Klientom wsparcie w zakresie przygotowania oraz wdrożenia pozasądowych procedur restrukturyzacyjnych (umowy standstill, układy z wierzycielami, porozumienia dotyczące restrukturyzacji zadłużenia).

Negocjujemy z wierzycielami, wyjaśniamy, że plan restrukturyzacji i propozycje układowe dłużnika mogą być optymalnym rozwiązaniem dla wierzycieli i z korzyścią dla nich.


Pomoc w zarządzaniu w kryzysie


Kancelaria współpracuje z doświadczonym interim managerem, specjalistą w zarządzaniu przedsiębiorstwami, co pozwala zapewnić Klientom najwyższej jakości zarządzanie kryzysowe, tak bardzo potrzebne zwłaszcza w okresie restrukturyzacji. Z wykwalifikowanym interim managerem udoskonalisz model i strategię biznesową Twojej firmy.


Pomoc w zarządzaniu w kryzysie


Kancelaria współpracuje z doświadczonym interim managerem, specjalistą w zarządzaniu przedsiębiorstwami, co pozwala zapewnić Klientom najwyższej jakości zarządzanie kryzysowe, tak bardzo potrzebne zwłaszcza w okresie restrukturyzacji. Z wykwalifikowanym interim managerem udoskonalisz model i strategię biznesową Twojej firmy.
Restrukturyzacje – restrukturyzacje sądowe, restrukturyzacje pozasądowe


W zakresie restrukturyzacji oferujemy:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • przyspieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie układowe,
  • postępowanie sanacyjne.


Upadłość


Obsługujemy proces upadłościowy zarówno po stronie dłużników, jak i wierzycieli.

Zapewniamy wsparcie na etapie przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości, reprezentujemy dłużników w postępowaniach upadłościowych, oferujemy wsparcie w bieżących kontaktach z syndykiem i sędzią – komisarzem, zapewniamy reprezentację na rozprawach, sporządzamy pisma procesowe w toku postępowania.

Prowadzimy sprawy z zakresu upadłości konsumenckiej.

Wsparcie wierzycieli w postępowaniach upadłościowych może być realizowane poprzez jednorazowe usługi, jak również w formie pełnej obsługi prawnej w toku całego postępowania, zapewniając aktywne uczestnictwo w postępowaniu i dbając o jak najpełniejsze zabezpieczenie interesów Klienta. Pomagamy w zakresie zgłaszania wierzytelności, wnoszenia sprzeciwów do list wierzytelności oraz sporządzania pism procesowych. Wspieramy wierzycieli mając na celu maksymalizację poziomu zaspokojenia ich należności, w tym także w działaniach zmierzających do ochrony i efektywnego wykorzystania zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika.

Specjalizacje