arrow_upward
Data dodania wpisu: 23 kwietnia 2021

Brak równowagi stron umowy franczyzy

Nie bez przyczyny tematyka umów franczyzowych stanowi coraz częstszy przedmiot badań i analiz nie tylko ze strony ekonomistów i prawników, ale także ze strony sądów powszechnych. Głównym powodem jest poruszany już wcześniej przez naszą Kancelarię brak szczegółowych regulacji prawnych w tym zakresie.

Wątpliwości co do pozycji stron umów franczyzowych pojawiają się nie tylko w momencie jej zawierania, ale na długo, długo przed tym. Pierwszym z wielu czynników wpływającym na dominującą pozycję franczyzodawcy względem franczyzobiorcy jest to, że ten drugi często nie jest wystarczająco dobrze rozeznany w podstawowych aspektach nie tylko prowadzenia działalności gospodarczej, ale także funkcjonowania rynku franczyzowego oraz związanych z tym zagrożeń. Kolejnym z nich jest to, że często franczyzobiorca nie ma realnej możliwości podjęcia konstruktywnych negocjacji w zakresie treści podpisywanej umowy, co w praktyce oznacza, że jego decyzyjność w tym zakresie zaczyna się i kończy na podpisaniu umowy lub odmowie jej podpisania.

Kolejnym czynnikiem zaburzającym równowagę stron umowy franczyzy jest czas jej trwania. Otóż umowy te, nie rzadko zwierane są na wieloletnie okresy, a możliwość ich rozwiązania przez franczyzobiorcę obwarowana jest rażąco wygórowanymi i nieproporcjonalnymi karami umownymi. To zaś powoduje, że franczyzobiorcy przez lata muszą wywiązywać się z zawartej z franczyzodawcą umowy, która w żaden sposób nie rekompensuje im trudu oraz ryzyka związanego z działalnością franczyzową. To finalnie w skrajnych przypadkach może prowadzić do niewypłacalności franczyzobiorcy i problemów finansowych.

Aby uniknąć negatywnych konsekwencji wynikających z nierównych pozycji stron umowy franczyzowej warto posiąść podstawową wiedzę w tym zakresie. Wiedzą tą chętnie podzielą się z Tobą nasi prawnicy. Dodatkowo, jeżeli chciałbyś, aby profesjonalista przeanalizował umowę franczyzy, którą zamierzasz podpisać, skontaktuj się z naszą kancelarią, chętnie udzielimy Ci wsparcia zarówno w procesie zawierania umowy, jak i jej wykonywania.


wróć do bloga