arrow_upward

Klientom indywidualnym oferujemy pełną i fachową obsługę prawną z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, administracyjnego oraz prawa pracy.

Reprezentujemy Klientów między innymi


 • w postępowaniach rozwodowych,
 • w postępowania alimentacyjnych,
 • w postępowaniach w przedmiocie ustalenia miejsca pobytu dziecka,
 • w postępowaniach dotyczących ustalenia kontaktów z dzieckiem.

Tworzymy i opiniujemy umowy związane z nabywaniem majątku w celach inwestycyjnych, pomagamy w zarządzaniu majątkiem, doradzamy i sporządzamy opinie prawne w powyższym zakresie.


Przykładowy zakres realizowanych usług to

 • konstruowanie pozwów i pism procesowych, w tym pozwów o zapłatę,
 • konstruowanie pozwów o rozwód i separację,
 • konstruowanie, opiniowanie i analiza umów cywilnoprawnych,
 • dochodzenie roszczeń z zakresu prawa własności i innych praw rzeczowych,
 • świadczenie pomocy prawnej z dziedziny prawa spadkowego, w szczególności dotyczące postępowań sądowych o stwierdzenie nabycia spadku, działu spadku, roszczeń o zachowek,
 • doradztwo prawne z zakresu roszczeń odszkodowawczych,
 • doradztwo prawne w sprawach o podział majątku dorobkowego małżonków, uregulowania kontaktów z dziećmi, obowiązku alimentacyjnego,
 • doradztwo prawne w sprawach związanych z problematyką nieruchomości,
 • doradztwo prawne w zakresie wszelkich form zatrudnienia,
 • konstruowanie i opiniowanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menedżerskich,
 • występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego przed sądami pracy w zakresie dotyczącym takich zagadnień jak: rozwiązanie i wypowiadanie umów o pracę, ustalanie istnienia stosunku pracy, stosowania kar porządkowych, wynagrodzeń, systemów i rozkładów czasu pracy, urlopów pracowniczych, nadgodzin, odpraw pieniężnych, świadectw pracy.

Specjalizacje