arrow_upward

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą, jak i tym, którzy funkcjonują na rynku od wielu lat. Wyróżniają nas nie tylko kompetencje, ale także znajomość i zrozumienie istoty działalności naszych Klientów.

Nasze usługi to


 • doradztwo inwestorom i przedsiębiorcom w wyborze optymalnej formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przygotowujemy i opiniujemy wszelkie dokumenty korporacyjne niezbędne dla powstania spółki,
 • reprezentujemy przed sądem rejestrowym,
 • reprezentujemy wspólników, organy oraz członków organów spółek we wszelkich postępowaniach spornych wynikających z stosunku spółki,
 • oferujemy pomoc prawną w stałej i okresowej obsłudze korporacyjnej spółek (w tym związaną ze zgromadzeniami wspólników i akcjonariuszy, posiedzeniami rad nadzorczych i zarządów, wprowadzaniem zmian i poprawek do dokumentów spółek),
 • przygotowujemy pisemne opinie prawne, ekspertyzy i opracowania,
 • udzielamy porad prawnych telefoniczne, e-mail, w siedzibie Kancelarii oraz u Klienta,
 • przygotowujemy projekty umów oraz innych pism i dokumentów w sprawach rejestrowych, gospodarczych i handlowych,
 • reprezentujemy oraz udzielamy wsparcia w negocjacjach i w kontaktach handlowych,
 • przygotowujemy pisma procesowe i przedprocesowe w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz administracyjnych,
 • dochodzimy należności.

Prawo upadłościowe i naprawcze


Doradzamy i reprezentujemy zarówno dłużników, jak i wierzycieli na wszystkich etapach postępowania upadłościowego lub naprawczego.


Windykacja należności


Proponujemy swoim Klientom kompleksową pomoc prawną w odzyskiwaniu należności, w tym wysyłanie wezwań do zapłaty, opracowanie pozwów i materiału dowodowego oraz pełną reprezentację procesową. Wierzymy, że windykacja należności jest skuteczna zwłaszcza wtedy, gdy czuwa nad nią kancelaria prawna.

Specjalizacje