arrow_upward

Wieloletnia praktyka w obsłudze przedsiębiorców prowadzących działalność w różnych sektorach gospodarki pozwoliła nam zdobyć doświadczenie w przygotowywaniu i weryfikacji kontraktów.

Negocjujemy, opracowujemy i opiniujemy umowy w obrocie gospodarczym zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Pomoc prawna w tym zakresie obejmuje przygotowanie projektu umowy lub wprowadzenie zmian do umowy. Nasze działania są dostosowane do wymogów naszych Klientów i celów, które realizować ma umowa. Naszym celem jest zaproponowanie Klientowi optymalnych rozwiązań kontraktowych, zabezpieczających jego interesy.


Wspieramy Klientów w realizacji kontraktów poprzez przygotowywanie pism i wezwań do kontrahentów, w szczególności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez drugą stronę. Doradzamy w sytuacjach gdy zaistnieje konieczność odstąpienia od kontraktu lub jego wypowiedzenia.

Specjalizacje