Własność intelektualna i nowe technologie

Strona główna / Własność intelektualna i nowe technologie

arrow_upward

Oferujemy pomoc prawną w dziedzinie własności intelektualnej i nowych technologii, w tym:


  • doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej,
  • przygotowujemy, opiniujemy, negocjujemy umowy przenoszące majątkowe prawa autorskie lub umowy licencyjne związane z prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej,
  • reprezentujemy przed sądami w sprawach związanych z naruszeniem praw autorskich oraz praw własności przemysłowej,
  • reprezentujemy przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z rejestracją znaku towarowego,
  • oferujemy doradztwo odnośnie czynów nieuczciwej konkurencji,
  • świadczymy pomoc prawną na rzecz artystów, twórców oraz wykonawców.

Specjalizacje