arrow_upward
Data dodania wpisu: 10 lutego 2021

Cyfryzacja procedur budowlanych

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego celem przyśpieszenia i uproszczenia inwestorom przeprowadzenia postępowania administracyjno-budowlanego umożliwił składanie niektórych wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Wnioski, które możemy składać elektronicznie:

 • wniosek o wyłączenie niektórych obowiązków kierownika budowy,
 • wniosek o legalizację,
 • zgłoszenie robót budowlanych,
 • wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
 • zgłoszenie rozbiórki,
 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych
 • wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia,
 • zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 • wniosek o wejściu na sąsiadujący teren,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • wniosek o sporządzenie planu miejscowego lub o zmianie planu miejscowego,
 • zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania budynku.

Kolejne wnioski są w trakcie przygotowywania przez GUNB.


wróć do bloga