arrow_upward

Doradca restrukturyzacyjny – w czym może pomóc?

    W ostatnim czasie adwokat Marta Styba uzyskała licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1661, którą przyznaje Minister Sprawiedliwości. Tym samym nabyła uprawnienia do wykonywania czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym oraz do pełnienia funkcji nadzorcy układu, nadzorcy sądowego lub zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych.   Kim jest doradca restrukturyzacyjny i w czym może pomóc?   Zawód doradcy […]

 zobacz więcej

COVID a postępowania restrukturyzacyjne

Nie ulega wątpliwościom, że trwający od ponad roku lockdown odbija swoje piętno w gospodarce i odbijać będzie jeszcze przez kilka lat po zakończeniu pandemii. Wprowadzone ograniczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na pierwszy rzut oka nie spowodowały wzrostu wpływu do Sądów wniosków o restrukturyzację. Gdyby jednak przyjrzeć się temu dokładniej, zauważyć można, że jest to […]

 zobacz więcej

Franczyza – o co chodzi ?

Umowa franczyzy powstała w Stanach Zjednoczonych, a swoje początki mające miejsce w połowie XIX wieku, zawdzięcza producentowi maszyn do szycia Singer. Do Polski umowa franczyzy mogła zawitać po pierwsze dzięki gospodarce wolnorynkowej powstałej w latach 90 ubiegłego wieku, a po drugie dzięki zasadzie swobody umów wyrażonej w art. 353 1 Kodeksu Cywilnego. [1] Zgodnie z […]

 zobacz więcej

Rozliczenia wewnątrz konsorcjum bez VAT

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia z dnia 28 stycznia 2021 r., sygn. akt I FSK 1685/20, zajął stanowisko zgodnie, z którym w przypadku braku wzajemnych świadczeń między członkami konsorcjum, rozliczenia pomiędzy nimi mają charakter wewnętrzny, zaś okoliczność, że członkowie i lider zachowują odrębny status podatników podatku od towarów i usług nie powoduje, że dochodzi […]

 zobacz więcej

Cyfryzacja procedur budowlanych

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego celem przyśpieszenia i uproszczenia inwestorom przeprowadzenia postępowania administracyjno-budowlanego umożliwił składanie niektórych wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl). Wnioski, które możemy składać elektronicznie: wniosek o wyłączenie niektórych obowiązków kierownika budowy, wniosek o legalizację, zgłoszenie robót budowlanych, wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenie rozbiórki, wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu […]

 zobacz więcej