arrow_upward
Data dodania wpisu: 23 kwietnia 2021

Franczyza – o co chodzi ?

Umowa franczyzy powstała w Stanach Zjednoczonych, a swoje początki mające miejsce w połowie XIX wieku, zawdzięcza producentowi maszyn do szycia Singer. Do Polski umowa franczyzy mogła zawitać po pierwsze dzięki gospodarce wolnorynkowej powstałej w latach 90 ubiegłego wieku, a po drugie dzięki zasadzie swobody umów wyrażonej w art. 353 1 Kodeksu Cywilnego. [1]

Zgodnie z Europejskim Kodeksem Etyki Franczyzy poprzez umowę franczyzy rozumie się system sprzedaży towarów i usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami czyli pomiędzy franczyzodawcą a indywidualnymi franczyzobiorcami. Franczyzodawca, zwany także organizatorem sieci, daje swoim franczyzobiorcom prawo i nakłada na nich obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej w sposób zgodny z jego koncepcją. Natomiast franczyzobiorca otrzymuje bezpośrednie lub pośrednie świadczenie finansowe, na przykład w postaci znaku towarowego, metodyki prowadzenia działalności gospodarczej czy „know-how”. [2]

Umowa franczyzy jest coraz popularniejsza w polskim biznesie i niewątpliwie jej rozwój będzie miał tendencje wzrostowe. Dlaczego ? Ponieważ tworzenie sieci franchisingowych jest korzystne dla gospodarki. Od swoich założycieli franczyza wymaga kreatywności, przedsiębiorczości, a także zaangażowania wielu zewnętrznych podmiotów, które to podmioty mogą z kolei stanowić dla niej potencjalnych partnerów biznesowych, dzięki którym sieć będzie poddana nieustannemu rozwojowi. Nie bez przyczyny zatem umowa franczyzowa przybrała charakter zjawiska masowego. Według różnych raportów ocenia się, że w Polsce w 2020 r. było dostępnych ponad 1300 różnych sieci franczyzowych, w których działalność zaangażowane było ponad pól miliona osób. [3]

Pomimo faktu istnienia umowy franczyzy w Polskim obrocie prawnym od ponad 30 lat, do dnia dzisiejszego nie doczekała się ona swojej ustawowej regulacji. Dopiero w styczniu bieżącego roku podjęto działania zmierzające do stworzenia Kodeksu franczyzy.[4] Nasza Kancelaria bacznie przygląda się działaniom ustawodawcy w tym zakresie, a o wynikach swoich obserwacji będzie Państwa na bieżąco informować.


[1] U. Promińska, System Prawa Prywatnego, tom 9, Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, red. W.J. Katner, Warszawa 2010, s. 747, Legalis;

[2] Strona internetowa: https://franchising.pl/abc-franczyzy/224/europejski-kodeks-etyki-franczyzy/;

[3] R. Adamus, Faktyczna nierówność stron umowy franczyzy w Polsce, Prawo prywatne, Warszawa 2020 r., s. 9;

[4] Strona internetowa: https://franczyza.org.pl/zalozenia-kodeksu-franczyzy-przyjete/.


wróć do bloga