arrow_upward
Data dodania wpisu: 16 lutego 2021

Rozliczenia wewnątrz konsorcjum bez VAT

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia z dnia 28 stycznia 2021 r., sygn. akt I FSK 1685/20, zajął stanowisko zgodnie, z którym w przypadku braku wzajemnych świadczeń między członkami konsorcjum, rozliczenia pomiędzy nimi mają charakter wewnętrzny, zaś okoliczność, że członkowie i lider zachowują odrębny status podatników podatku od towarów i usług nie powoduje, że dochodzi między nimi do świadczenia usług. Innymi słowy rozliczenia pieniężne między uczestnikami wspólnego przedsięwzięcia nie mogą być same przez się potraktowane jako czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług, jeśli równocześnie nie towarzyszy im świadczenie usługi.


wróć do bloga